header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

OUD - Sproeien

Algemeen:

 • Velden 1 en 3 kunnen niet tegelijkertijd gesproeid worden;
 • Overmatig sproeien werkt algvorming in de hand en leidt tot onnodige kosten i.v.m. zoutverbruik en onderhoud;
 • Een sproeicyclus duurt 12 minuten en kan niet worden onderbroken. Derhalve wordt er tijdens de rust niet gesproeid tenzij in hoge uitzondering ( zie onder).

De volgende clubfunctionarissen zijn bevoegd tot het keuren van de velden t.b.v. trainingen en wedstrijden:

 1. Parkbeheerder (Tjip Buwalda)
 2. Hoofdtrainers
 3. Coaches/managers seniorenteams
 4. Dienstdoende barsupervisors

Sproeimomenten:

Zaterdag:

 1. op de momenten zoals aangegeven op het wedstrijdschema voor die dag.

Zondag:

 1. ‘s Ochtends voor de eerste wedstrijd tenzij veld nog voldoende nat is van de nacht;
 2. Vóór iedere wedstrijd.

NOTE: tijdens de rust wordt niet gesproeid met uitzondering van wedstrijden H1 en D1, indien dit naar mening van trainers/coaches van H1 en D1 noodzakelijk is. Dit kan alleen na overleg met scheidsrechter en tegenpartij.


Door de week:

Uitsluitend voor training H1 en D1. Andere trainingen uitsluitend als veld dermate droog is dat sproeien noodzakelijk is, dit ter beoordeling aan de trainers.

Bediening sproei-installatie:

 • De bedieningsknoppen bevinden zich in de gang van de dameskleedkamer. De linkerkast is voor veld 1, de rechterkast is voor veld 3.
 • De sleutel ligt achter de bar, voorzien van een gele tennisbal.
 • Steek de sleutel in het slot van het betreffende veld en draai deze naar rechts.
 • Druk op de witte ronde knop.
 • Draai de sleutel weer terug naar links en haal deze uit het slot. De automatische sproeicyclus wordt gestart. Slechts 1 sproeibeurt per keer.
  • Indien de cyclus onderbroken wordt, minimaal 15 minuten wachten alvorens een nieuwe cyclus te starten. Doe je dit te snel, dan zit er een beveiliging op die de stroom onderbreekt en gereset moet worden.

  Storingen doorgeven aan:

  Tjip Buwalda 06-19960001