header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy header foto lazy
 

Voorwaarden lidmaatschap

1. Regels: 

De leden zijn onderworpen aan de huisregels van MHC Bennebroek. Deze huisregels staan vermeld op de website. Verder zijn de leden gehouden aan de statuten, het huishoudelijke reglement en aan de besluiten genomen op de Algemene Leden Vergadering (ALV).  

2. Contributie en entreegeld: 

de leden zijn verplicht tot het betalen van de contributie en entreegeld. De hoogte van de contributie en het entreegeld wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering (ALV), die in september/oktober plaatsvindt. Zie voor meer informatie over de contributie en andere verschuldigde bedragen het contributiereglement.  

2a. Controleer op de site de entreegelden en contributie. Gaat u akkoord, dan vult u het formulier in en ondertekent dit.

2b. Als u zich bij MHCB aanmeldt en het formulier ondertekent en instuurt, bent u vanaf dat moment verplicht contributie te betalen. Voor nieuwe leden die zich aanmelden in de periode tussen 1 mei en 1 augustus, maar zich daarna weer afmelden (zonder redenen van blessures, zwangerschap en verhuizing) geldt: € 25,- administratiekosten en 50% van de contributie geldend voor de leeftijdsklasse waarin men komt te spelen. Daarnaast wordt, indien een nieuwe set shirts is besteld, € 45,- voor de kosten van het nieuwe shirt in rekening gebracht.

3. Opzeggen lidmaatschap: 

De opzegging kan plaats vinden via een mail naar [email protected] 

De opzegging is pas definitief op het moment dat u een bevestiging heeft ontvangen van de ledenadministratie.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden voor 1 mei van enig jaar. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen ter attentie van de ledenadministratie worden geaccepteerd. Wordt na 1 mei opgezegd, dan is de contributie voor het volgend seizoen volledig verschuldigd. Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg en met goedkeuring van het bestuur toegestaan, waarbij voor 1 juni de definitieve beslissing aan het bestuur moet worden medegedeeld. In geval van opzegging voor 1 mei en aanmelding voor 1 oktober (dus spelen nieuw seizoen) wordt een administratietoeslag van € 50,- in rekening gebracht. 

Samenvattend: 

 

  • Bij opzeggen voor 1 mei: geen kosten. 
  • Bij opzeggen na 1 mei: de gehele contributie voor het nieuwe seizoen is verschuldigd. 
  • In geval van opzegging voor 1 mei en aanmelding voor 1 oktober wordt naast de contributie een administratietoeslag van € 50,- in rekening gebracht. 

Let op : Opzegging onder voorbehoud is in bijzondere gevallen na overleg en met goedkeuring van het bestuur toegestaan, waarbij voor 1 juni de definitieve beslissing aan het bestuur moet worden medegedeeld.  

4. Arbitrage: 

Volgens de regels van de KNHB dienen met ingang van 1.9.2006 alle spelende leden van 16 jaar en ouder in het bezit te zijn van een C- scheidsrechterskaart. Senioren, veteranen en jeugdleden van 16 jaar en ouder die lid willen worden verplichten zich bij afwezigheid van een kaart deze zo snel mogelijk te halen. MHC Bennebroek organiseert daarom scheidsrechtercursussen. Tevens zijn de leden verplicht om op zaterdagen jeugdwedstrijden en op zondagen seniorenwedstrijden te fluiten. Namens het bestuur zorgt de scheidsrechterscommissie voor de aanwijzing van de scheidsrechters; dit kan gebeuren op persoonlijke aanwijzing of via het team. Het niet komen opdagen bij de cursus en als scheidsrechter leidt tot sancties.  

5. Bardienst: 

De bezetting van de bar wordt georganiseerd door de barcommissie. Iedere ouder/verzorger van een jeugdlid wordt ingedeeld om achter de bar te helpen. Deze diensten zijn verplicht en worden per team ingedeeld en tijdig aangekondigd.  

6. De leden (en ouders van jeugdleden) zijn naast arbitrage, bardienst en rijden tevens verplicht om een bijdrage te leveren aan de activiteiten binnen de club.  

7. Boetes: 

Boetes van de KNHB worden volgens onderstaande uitgangspunten doorbelast aan de veroorzaker een individuele speler/begeleider of het betreffende team):

Bij gele en rode kaarten wordt de boete doorbelast aan het lid op wiens naam de boete is opgelegd, met uitzondering van de aanvoerderskaart; deze wordt doorbelast aan het team. Boetes voor een team worden altijd doorbelast tenzij er, ter beoordeling door het bestuur, een zwaarwegende reden is om deze niet door te belasten.

Wij hopen dat dit niet noodzakelijk zal zijn en vragen al onze leden om zich sportief te gedragen.  

8. Wedstrijdkleding:

Het dragen van het officiĆ«le Bennebroektenue is verplicht, ook tijdens vriendschappelijke wedstrijden en toernooien: tenzij het KNHB-reglement anders voorschrijft of met toestemming van het bestuur. Voor alle leden is dit een donkerblauw shirt met logo, grijze broek en blauwe sokken.   

9. Normen en waarden: 

Normen en waarden worden binnen de club gehandhaafd en indien nodig zullen ouders/leden worden aangesproken.  

10. Akkoord met de statuten:

Door de inzending van het aanmeldingsformulier geeft u aan akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement.